» Rekolekcje wakacyjne dla ministrantów 2018

Rekolekcje wakacyjne dla ministrantów 2018

 

 

Szczegóły wakacyjnych rekolekcji:

 

Przeznaczenie:

 

Bielsko Lipnik – Caritas, turnusy: I, II, III, IV      (młodsze klasy SP)

Bielsko Lipnik – Siostry, turnusy: IV, V, VI      (młodsze klasy SP)

Rybnik Niewiadom, turnusy: I, II      (młodsze klasy SP)

Brenna Leśnica 87, turnusy: I, II, III, IV     (V, VI klasy SP)

Kalna, turnusy: I, II, III, IV, V, VI      (VII klasa szk. podst., II i III Gimnazjum)

Brenna Ośrodek Klerycki, turnusy: I, II, III, IV, VI      (II i III Gimnazjum, animatorzy, lektorzy, starsi)

Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne, turnusy: I      (Gimnazjum i starsi)

 

 

Turnusy:

 

Turnus I:    24 VI – 2 VII

Turnus II:   3 VII – 11 VII

Turnus III:  12 VII – 20 VII

Turnus IV:  21 VII – 29 VII

Turnus V:   30 VII – 7 VIII

Turnus VI:  8 VIII – 16 VIII

 

Koszt:

 

Całkowity koszt: 380 zł

Koszt uczestnika: 190 zł

 

 

Zapisy: 

 

Zapisów dokonujemy u Łukasza Koniecznego do końca kwietnia.