» Zasady ministranta

Zasady ministranta

 

 

  • Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.

 

  • Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.

 

  • Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.

 

  • Ministrant rozwija w sobie życie Boże.

 

  • Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.

 

  • Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.

 

  • Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.

 

  • Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.

 

  • Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.

 

  • Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.